Home
       Wie zijn wij
       Wie is waar
       Activiteiten
       Geregistreerde bezoekers
       C.O.M. nieuws
          2008 - C.O.M. Hasselt
          2009 - C.O.M. Piacenza
          2010 - C.O.M. Matosinhos
          2011 - C.O.M. Tours
          2012 - C.O.M. Almeria
          2013 - C.O.M - Hasselt
       Enquête

Artikelen
       Nomenclatuur

Standaarden

Foto's
       Kleurkanaries

Weblogs

Forum

Te koop

Links
       Plaats link naar Ornivaria

Support
       Veel gestelde vragen
       Contact

GO
Aanmelden
Nieuwtjes
Zoals jullie al hebben opgemerkt vinden jullie onder home ook een pagina die we volledig voorbehouden voor het houden van allerlei enquêtes. Indien je suggesties hebt geef ons dan gerust even een seintje. Dan maken we daar werk van.
Home • Hier bent u:  Artikelen  
RSS-feed RSS-feed
Als je op de knop XML in de hoofdding hieronder klikt dan kun je een feed-abonnement op deze pagina nemen. Bijgewerkte informatie op deze bladzijde wordt automatisch naar uw computer gedownload en kan worden bekeken in Internet Explorer en andere programma's.
Artikelen Ornivaria      
 
 
dinsdag 9 december 2008
Satinet, iets meer... enkele bedenkingen ter overweging.
Door Gilbert Vanden Borre @ 1:27 :: 4731 Bekeken :: 0 Opmerkingen :: :: Kleurkanaries
 
© Ornivaria Kleurkanaries :: Kweekexperimenten
Auteur: Gilbert Vanden Borre Versie: 2008-12-09
 
Voorwoord
Een bijdrage van Rob Kristel in het trimestrieel tijdschrift van de VvNK over de satinet dwingt mij tot een kritische reflectie. Het volledige artikel kunt u terugvinden op de website Bird web onder de titel Satinet, iets meer
In dit artikel poneert Rob een bepaalde stelling en bespreekt hij enkele vaststellingen. Sta me toe om deze eerst even op een rijtje te plaatsen en enkele bedenkingen te formuleren bij deze stelling en bij de conclusies die Rob maakt over een gedane paring.
Rob Kristel
Stelling
Tevens gebruiken we de letters pb als afkorting voor feomelaninebeletter (PhaeomelanineBeletter). Deze vlag dekt zoals we nu wel weten de lading niet geheel. Natuurlijk is de satinetfactor een beletter van phaeomelanine, maar ook van eumelanine. De rode ogen van een satinet is daarvan een bevestiging (in het netvlies komt alleen eumelanine voor, geen phaeomelanine dus). Bevestiging voor deze stelling is ook dat de eumelanine van satinetten in de zwarteumelaninereeksen zwart en agaat zeer sterk gereduceerd wordt (er blijft amper bestreping over).
 
Gedane paringen met een gekregen vogel van Désiré Noël.
Toen ik de satinetachtige vogel voor het eerst zag viel me op dat ze inderdaad rode ogen had, vleugel- en staartpennen vrijwel zonder een spoor van eumelanine, vrijwel geen zichtbare bestreping en grijsachtige onderdons. Witdominant met behoorlijk gele vleugelplennen. Tevens was ze witrecessief verervend. Verderop in het artikel aangeduid als agaatsatinet (juffrouw Satinet)
1e paring
Man: Bruinwitrecessieve/split satinet x Pop: agaatsatinetdominantwit/split recessiefwit (juffrouw Satinet).
Poppen: Satinetgeelmozaïek/split recessief (aantal 2)
Poppen: Bruinwitdominant/split recessief (aantal 1)
Mannen: Zwartwitrecessief/satinet (aantal 2)
2e paring
Man: Bruinwitrecessieve/split satinet x Pop: agaatsatinetdominantwit/split recessiefwit (juffrouw Satinet).
Poppen: Bruinwitrecessief (aantal 2)
Poppen: Satinetwitrecessief (aantal 1)
3e paring
Man: Zwartgeel x Pop: agaatsatinetdominantwit/split recessiefwit (juffrouw Satinet).
Poppen: Zwartwitdominant/split satinet en 50% kans op split recessief wit(aantal 2)
Mannen: Zwartwitdominant/split satinet en 50% kans op split recessief wit(aantal 2)
Bedenkingen van Gilbert Vanden Borre
Stelling
Rob gebruikt de afkorting pb om de satinetfactor aan te duiden. Deze afkorting werd door Veerkamp gebruikt. Andere auteurs gebruiken andere afkortingen zoals Rob ook terecht opmerkt. Maar laten we het even hebben over deze afkorting. Het is inderdaad zo dat we bij alle satinetten die we kennen er geen feomelanine is waar te nemen. Tussen de bestreping zijn alle vogels heel helder. Of er nog feomelanine aanwezig is in de donskleur weet ik niet maar ik veronderstel dat ook daar geen feomelanine meer aanwezig is. Op zichzelf is de formulering van Veerkamp zeer goed bruikbaar om het effect van de werking van de satinetfactor aan te duiden.
Moeilijker heb ik met het andere deel in zijn stelling. Rob zegt dat de satinetfactor ook een eumelaninebeletter is. Onder beletter versta ik, dat een bepaalde factor verhindert dat er iets gebeurt. Bv. De satinetfactor verhindert het optreden van feomelanine, volgens mijn waarneming is dit correct. Maar dat is helemaal niet het geval voor de eumelanine. De eumelanine wordt niet belet op te treden. Bij santinetvogels in het bezit van zwarte eumelanine is de vermindering van eumelanine heel sterk aanwezig, maar er blijft nog steeds eumelanine zichtbaar. Bij satinetvogels met bruine eumelanine is deze misschien wel verminderd in kwaliteit en/of kwantiteit. Of is dit laatste enkel een visuele waarneming omdat wij nu eenmaal vogels bezitten met heel fijne eumelanine en nu de feomelanine daarrond verdwenen is percipiëren wij dit misschien ook als een vermindering.
Wat de oogkleur betreft het volgende. Volgens Rob bevat het pigment in de ogen van een kanarie uitsluitend eumelanine. Dit is een stelling die ik voor de eerste keer zo affirmatief hoor verdedigen. Iedereen weet dat de oogkleur bij mensen en dieren een oneindige variatie aan kleuren heeft. Deze variatie is te danken aan een samenspel tussen een hoeveelheid eumelanine, een hoeveelheid feomelanine maar ook elke andere kleur die door andere factoren zouden kunnen onstaan. Spontaan denk ik dan aan de aanwezige lipochroomkleur maar ook genetisch bepaalde factoren.
 
Gedane paringen met een gekregen vogel van Désiré Noël.
Rob zijn vaststellingen zijn gebaseerd op bepaalde kenmerken die hij aan deze vogel toewijst. Deze kenmerken werden ook door andere liefhebbers ook zo affirmatief geponeerd onder meer ook door de eigenaar van deze vogel.
Rob gaat ervan uit dat deze bijna pigmentloze vogel een satinet is.
Ik ken deze vogel, ook aan mij werd gevraagd wat ik van deze vogel dacht en of ik hem kon duiden. Toen heb ik tegen de eigenaar gezegd dat het hier ging om een agaatinowitdominant. Onmiddellijk verwierp hij mijn conclusie temeer dat door zoveel andere liefhebbers deze vogel als een satinet werd bestempeld.
Waarom was ik zo overtuigd van het feit dat dit een agaatinowitdominant was?
Ten eerste
Ik heb in het verleden ook al zulke vogels gekweekt uit mijn agaatroodmozaïeken.
Ten tweede
Op bezoek bij een specialist kweker in Italië van agaatwit, agaatroodmozaïek en agaatgeelmozaïek hebben Door Peters en ikzelf hiervan bijna een hok vol gezien.
Ten derde
Heel wat contacten met liefhebbers uit Italië bevestigen deze stelling. In het begin begreep ik niet goed waarom men in deze agaatvogels de inofactor heeft ingekweekt of wou inkweken. Wij die de inofactor percipiëren als vogels die alleen maar bruine feomelanine bezitten. De reden hiervoor was en is in feite simpel. De inofactor zorgt ervoor dat alle eumelanine wordt belet. Er blijft alleen feomelanine zichtbaar. Liefhebbers die agaatmozaïekvogels wilden kweken konden (kunnen) op deze manier zeer goed zien hoeveel feomelanine er in hun agaatvogels aanwezig was (is). Op die manier hebben ze gedurende zovele jaren de werking van de eerste reductiefactor – zijnde een vermindering van de feomelanine – door een zeer strenge selectie nog meer vermindert.
Als je van dit gegeven uitgaat dan kloppen natuurlijk ook alle paringen die Rob heeft verricht. maar dan bekom je het volgende resultaat:
1e paring
Man: Bruinwitrecessieve/split satinet x Pop: agaatinodominantwit/split recessiefwit (juffrouw Satinet).
Poppen: Satinetgeelmozaïek/split recessief/split ino (aantal 2)
Poppen: Bruinwitdominant/split recessief/ split ino (aantal 1)
Mannen: Zwartwitrecessief/Split ino en 50% kans op split satinet (aantal 2)
2e paring
Man: Bruinwitrecessieve/split satinet x Pop: agaatinodominantwit/split recessiefwit (juffrouw Satinet).
Poppen: Bruinwitrecessief/split ino (aantal 2)
Poppen: Satinetwitrecessief/split ino (aantal 1)
3e paring
Man: Zwartgeel x Pop: agaatinodominantwit/split recessiefwit (juffrouw Satinet).
Poppen: Zwartwitdominant/split ino en 50% kans op split recessief wit (aantal 2)
Mannen: Zwartwitdominant/split ino en 50% kans op split recessief wit (aantal 2)
 
Zoals jullie kunnen zien, een gepaste titel... Satinet, iets meer...
Vriendelijke groeten
Gilbert Vanden Borre
Opmerkingen
Op dit ogenblik zijn er geen opmerkingen. U wordt uitgenodigd om de eerste opmerking te geven.
U moet ingelogd zijn om een opmerking te posten. U kunt hier inloggen.
 
HomeArtikelenStandaardenWeblogsForumTe koopLinks
Hosting en Design :: Stabiton bvba2007 • Hosting en Design © Stabiton bvba Gebruiksovereenkomst | Privacybeleid | 2019-06-17