Home
       Wie zijn wij
       Wie is waar
       Activiteiten
       Geregistreerde bezoekers
       C.O.M. nieuws
          2008 - C.O.M. Hasselt
          2009 - C.O.M. Piacenza
          2010 - C.O.M. Matosinhos
          2011 - C.O.M. Tours
          2012 - C.O.M. Almeria
          2013 - C.O.M - Hasselt
       Enquête

Artikelen
       Nomenclatuur

Standaarden

Foto's
       Kleurkanaries

Weblogs

Forum

Te koop

Links
       Plaats link naar Ornivaria

Support
       Veel gestelde vragen
       Contact

GO
Aanmelden
Nieuwtjes
Heb je als vereniging de mogelijkheden van deze website al voldoende verkend? Speciaal voor jullie is er een forum voorzien voor het verenigingsleven. Hier kan uw vereniging heel wat informatie kwijt over activiteiten die jullie organiseren, vergaderingen, voordrachten, uitstappen, nieuwtjes... Kortom over jullie verenigingsleven waarvan jullie denken dat andere liefhebbers of verenigingen iets mee kunnen aanvangen of waarbij ze willen participeren. Om een nieuw te bericht te posten in de rubriek verenigingsleven klik je gewoon op Nieuw! Uiteraard ben je een geregistreerde bezoeker.
Home • Hier bent u:  Artikelen  
RSS-feed RSS-feed
Als je op de knop XML in de hoofdding hieronder klikt dan kun je een feed-abonnement op deze pagina nemen. Bijgewerkte informatie op deze bladzijde wordt automatisch naar uw computer gedownload en kan worden bekeken in Internet Explorer en andere programma's.
Artikelen Ornivaria      
 
 
zondag 28 december 2008
NKC - Voordracht Gilbert Vanden Borre
Door Gilbert Vanden Borre @ 0:54 :: 7282 Bekeken :: 0 Opmerkingen :: :: Kleurkanaries
 
© Ornivaria Kleurkanaries :: Voordracht NKC-Nederland
Auteur: Henk Dries Versie: 2008-04-14
Voorwoord
Oef... Dank zij de inspanning van onze voorzitter Tino waren we erin geslaagd om Gilbert Vanden Borre nogmaals een lezing te laten geven voor de NKC. Vorig jaar had hij dit reeds gedaan voor de NKC West. De toen aanwezige leden waren zo verbaasd over zijn geheel eigen kijk en zijn gedurfde uitspraken dat we ontzettend blij waren dat ook onze leden van de andere NKC Rayons deze unieke man eens konden horen.
Hij opende de lezing met de opmerking dat hij nooit een lezing geeft. En dat was inderdaad correct. Hij had immers geen enkel blad papier bij, alleen een heel mooie presentatie op de PC. En, wellicht kunnen we deze één van de volgende maanden op zijn website givabo volledig bewonderen. Hij stelde: 'dat wat hij vandaag zou zeggen een geheel eigen visie was; een visie op kanaries waar je het niet mee eens hoefde te zijn, want meningen, inzichten zijn immers vrij'. In het bijzonder geldt dit voor standaardeisen. Die zijn immers opgesteld door een beperkt aantal mensen die toevallig op een bepaald moment in een technisch comité zitten. En waar op dat ogenblik een min of meer consensus heerst over 'hoe bepaalde kleuren het mooiste ogen'. Nu hij geen AOB keurder meer is (hij was dit maar liefst dertig jaar) voelt hij zich ongebonden, kan hij vrij spreken en kan hij andere liefhebbers laten nadenken welke richting onze kanariesport zou kunnen uitgaan indien men de huidige standaardeisen niet al te blindelings volgt. De titel van zijn voordracht illustreerde dan ook kernachtig waarover het vandaag zou gaan: 'Kleurschakeringen in onze klassieke kleuren', met als ondertitel: 'reflectie over de kleurstandaardeisen voor kleurkanaries'.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Titel van de voordracht
Inhoud
Vooraleer verder te gaan geven we dan ook een overzicht van hetgeen allemaal zo aan bod kwam.
Criteria standaardeisen kleurkanaries
Onze verwachtingen werden volledig ingelost. Heel wat gedurfde uitspraken en stellingen volgden elkaar op. Voor een eenvoudige notulant als ik waren ze niet bij te houden. Maar dat alleen was niet de reden, ik had mijn aandacht ten volle nodig om hetgeen hij zei volledig tot mij te laten doordringen en de talrijke dia's te begrijpen. Deze neerslag is dan ook - hoe kan het ook anders - onvolledig, waarvoor mijn verontschuldigen, maar het allervoornaamste wil ik jullie echter niet onthouden. Hier volgt dan ook een kleine bloemlezing.
Hij begon met enkele criteria op te sommen waar volgens hem standaardeisen zouden moeten aan voldoen. En illustreerde met heel wat voorbeelden dat dit vandaag niet het geval was.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Criteria standaardeisen
Kleurkenmerken klassieke kanaries
Daarna overliep hij de kleurkenmerken van onze klassieke kanaries, welke hij opsplitste in eumelanine, phaeomelanine, carotinoïde, carotinoïde belettende factoren en de talrijke factoren die daarop inwerken.
Daarbij zal zijn uitspraak over wat een mozaïek is, ons altijd bijblijven. Ik probeer ze letterlijk te herhalen hoe hij het heeft geformuleerd.
'Mozaïeken zijn kleurkanaries waar op bepaalde plaatsen van het lichaam geen lipochroom aanwezig is'. Zo eenvoudig geformuleerd had ik het nog nergens gehoord. Als men dat aanneemt zo vervolgde hij dan spreekt men natuurlijk van schimmel en intensieve mozaïeken. Hij begrijpt ook niet dat zovele liefhebbers ook zoveel andere kenmerken aan mozaïeken geven, zoals het kenmerk van een mozaïek is een lichte broek waar men dan voornamelijk het ontbreken van melanine bedoeld. Of agaatkanaries met melaninebezit op de borst en die meer melanine bezitten dan alleen maar de agaatbaardstrepen waarvan men zegt dat dit een kenmerk is van een agaat.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Kleurkenmerken klassieke kleuren
Reductiefactoren werkzaam bij klassieke kleuren
Zeer kernachtig vatte hij de werking samen van de twee belangrijkste factoren die de eumelanineuiting in onze klassieke kleurkanaries beïnvloeden. Hij sprak van de bruinfactor en de eerste reductiefactor ook al mag je deze factoren vandaag misschien niet meer zo noemen. Zeer uitdrukkelijk stelde hij dat alle bruine vogels met inbegrip van de mutaties en dus ook de isabelvogels bruine eumelanine moeten laten zien. Omdat alleen deze kleur in het verlengde ligt van de mutagene kenmerken van de inwerkende factor. Alle factoren die daar afbreuk aan doen zouden dus moeten worden geweerd. En hij illustreerde dit met talrijke voorbeelden.
Voor de agaatkanaries was hij even duidelijk. Aangezien het belangrijkste kenmerk van de eerste reductiefactor een vermindering van de phaeomelanine is zouden alle agaatkanaries en dus ook hun mutaties (met inbegrip van de isabelkanaries) zeer helder moeten zijn tussen de bestreping. Vandaag zijn we enkel in de agaatwit vogels hiermee bezig.
Maar opmerkelijk was de stelling dat al onze klassieke kanaries in feite hetzelfde eumelanine patroon bezitten. Een zwarte geen brede en lange bestreping en een agaat geen fijne en korte bestreping. Dit zijn eisen (steeds volgens Gilbert) die volledig in tegenstrijd zijn met de natuurlijke verschijningsvorm van voldoende duidelijk (daarmee bedoelde Gilbert voldoende breed) en onderbroken bestreping.
Zoals de standaardeisen nu voorliggen krijgen we in de toekomst in de plaatst van gemarmerde phaeo's gestreepte phaeo's, in de plaatst van geparelde grijsvleugels, gestreepte grijsvleugels en zo ging hij maar door. Ook zal de invulling van de omschrijving contrastrijke bestreping zoals vermeld in onze standaardeisen aanleiding geven tot een vermindering van het phaeomelaninebezit van onze zwarte en bruine kanaries.
Het begrip monomelanici kreeg hierbij de volgende concrete invulling: monomelanici betekent kleurkanaries met één enkel soort melanine. Hetzij eumelanine, hetzij phaeomelanine. Hij vergeleek dit met onze vroegere chocolat bruinewitte kanaries waar nog enkel phaeomelanine aanwezig was. Terecht werd hierbij opgemerkt dat de eumelanine ontbrak en dat deze moest worden hersteld. Hij sprak dan over Italiaanse en Spaanse zwarte kleurkanaries die enkel eumelanine bezaten. Ook dit is (volgens Gilbert) volledig fout omdat bij volle pigmentvogels beide melanines maximaal moeten aanwezig zijn.
Enkel bij agaatkanaries en hun mutaties (en dus ook isabelvogels) verwacht hij dat er monomelanici vogels zullen gekweekt worden waar alleen de zwarte eumelanine (agaat) of bruine eumelanine (isabel) zichtbaar zijn. Aangezien de Italiaanse en de Spaanse zwarte vogels geen of praktisch geen phaeomelanine bezitten zijn deze enkel bruikbaar voor goede agaatvogels te kweken. En met een kwinkslag refereerde hij naar al die Belgen en Nederlanders die met bussen naar Italië trekken om deze slechte eigenschappen in onze vogels in te brengen.
Hij stelde ook dat alle factoren (en mutaties) die dit totaalbeeld kunnen verbeteren mogen worden ingekweekt. Zo kweken we de intensieffactor en de citroenfactor in zovele vogels om de bruine phaeomelanine om te vormen in grijze phaeomelanine. En nu zijn we bezig dit te doen met de azulfactor die reeds van in de nest de eigenschap bezit om zeer veel bruine phaeomelanine om te zetten in grijze phaeomelanine. Als we dit toelaten dan moeten we ook toelaten dat factoren die er voor zorgen dat we beter kunnen voldoen aan de eis van maximale melanine in onze vogels mogen worden ingekweekt. Hier bedoelde hij duidelijk de kobaltfactor.
Het opstellen van aparte standaardeisen voor de kobaltfactor is dan ook de grootste vergissing die de verschillende technische comité's hebben begaan. Hopelijk zien ze hun dwaling in en komen ze vlug terug op hun beslissing.
Het ideaalbeeld van onze toekomstige zwarte kanaries is dan ook: maximale eumelanine, maximale phaeomelanine, maximale citroenfactor, maximale werking van de azulfactor (als daar al gradaties in bestaan) en in het bezit van de kobaltfactor.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Citroenfactor
Citroenfactor - blauwfactor (optische factor)
Heel opmerkelijk was hoeveel belang hij hechtte aan de citroenfactor, ook genoemd de blauwfactor of de optische factor. Waar hij naast de door iedere liefhebber bekende theorie van het Tyndall effect ook aandacht had voor de meer recente theorie van constructieve interferentie van lichtgolven waarbij bepaalde golflengten van het licht met elkaar in interferentie komen waardoor we een meer groene kleur (gele lipochroom) mauve kleur (rode lipochroom) en blauwe kleur (ontbrekende lipochroom) in onze vogels bekomen. Hij illustreerde dit fenomeen met een dia waarbij gebruik gemaakt werd van twee lichtbronnen om het effect ervan min of meer te kunnen tonen.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Citroenfactor
Carotinoïde geel -rood en ontbrekende carotinoïde
Vervolgens probeerde hij ons uit te leggen dat je in staat moet zijn om bij kleurkanaries de werking van de verschillende factoren apart te beoordelen.
Hij begon met het meest eenvoudige te bespreken: de lipochroomkleuren geel en rood en vogels met volledig (wit) of gedeeltelijk ontbrekende lipochroomkleur (mozaïek) en daarop inwerkende de intensieffactor, de citroenfactor, met lichte, normale en zware schimmel.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Carotinoïde geelintensief
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Carotinoïde geelschimmel
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Carotinoïde roodintensief
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Carotinoïde roodschimmel
Eumelanine
Hij toonde ons de kleur van de eumelanine met al zijn gradaties.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Eumelanine variatie
 
Zwarte eumelanine met gele lipochroomkleur en de intensieffactor
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Eumelanine zwart met geelintensief
 
Zwarte eumelanine met gele lipochroomkleur en de schimmelfactor
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Eumelanine zwart met geelschimmel
 
Zwarte eumelanine met rode lipochroomkleur en de intensieffactor
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Eumelanine zwart met roodintensief
 
Zwarte eumelanine met rode lipochroomkleur en de schimmelfactor
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Eumelanine zwart met roodschimmel
 
Zwarte eumelanine met ontbrekende lipochroomkleur
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Eumelanine zwart met wit
 
Phaeomelanine
Hij toonde ons de concentratie van phaeomelanine die zich tussen de eumelanine bevindt.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Phaeomelanine concentratie
 
Een overzicht van de kleur van de phaeomelanine met en zonder citroenfactor
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Phaeomelanine overzicht
 
Gradaties van phaeomelaninebezit met gele lipochroomkleur en de intensieffactor
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Phaeomelanine met geelintensief
 
Gradaties van phaeomelaninebezit met gele lipochroomkleur en de schimmelfactor
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Phaeomelanine met geelschimmel
 
Gradaties van phaeomelaninebezit met rode lipochroomkleur en de intensieffactor
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Phaeomelanine met roodintensief
 
Gradaties van phaeomelaninebezit met rode lipochroomkleur en de schimmelfactor
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Phaeomelanine met roodschimmel
 
Gradaties van phaeomelaninebezit met ontbrekende lipochroomkleur
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Phaeomelanine met wit
 
Vergelijking eumelanine Italië-België-Nederland
Hij maakte een vergelijking met inbegrip van de evolutie tussen het eumelaninebezit van al onze kleurkanaries in Italië, België en Nederland. Waarbij hij als uitersten vaststelt dat alle Nederlandse vogels weinig eumelanine bezitten en Italiaanse vogels veel eumelanine.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Vergelijking eumelanine Italië-België-Nederland
Vergelijking phaeomelanine Italië-België-Nederland
Hij maakte een vergelijking tussen het phaeomelaninebezit van al onze kleurkanaries in Italië, België en Nederland. Waarbij hij als uitersten vaststelt dat alle Italiaanse vogels weinig phaeomelanine bezitten en Nederlandse vogels veel phaeomelanine.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Vergelijking phaeomelanine Italië-België-Nederland
Zwart kenmerken
Na de pauze besprak hij zeer gedetailleerde elke klassieke kleur. Te beginnen met onze zwarte kanaries. De kenmerken van een zwarte kanarie vatte hij als volgt samen.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Zwart kenmerken
Zwart met geel, rood en wit
Dan toonde hij hoe een zwarte kanarie er kan uitzien. Met gele lipochroom, intensieffactor, maximale zwarte eumelanine, een variatie aan phaeomelaninebezit en al of niet in het bezit van de citroenfactor.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Zwartgeelintensief
 
Met gele lipochroom, schimmelfactor, maximale zwarte eumelanine, een variatie aan phaeomelaninebezit en al of niet in het bezit van de citroenfactor.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Zwartgeelschimmel
 
Met rode lipochroom, intensieffactor maximale zwarte eumelanine, een variatie aan phaeomelaninebezit en al of niet in het bezit van de citroenfactor.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Zwartroodintensief
 
Met rode lipochroom, schimmelfactor, maximale zwarte eumelanine, een variatie aan phaeomelaninebezit en al of niet in het bezit van de citroenfactor.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Zwartroodschimmel
 
Met geen lipochroom, maximale zwarte eumelanine, een variatie aan phaeomelaninebezit en al of niet in het bezit van de citroenfactor.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Zwartwit
 
Al deze verschijningsvormen illustreerde hij dan ook met afbeeldingen van vogels waar hij de diverse kenmerken toelichtte.
Hij wees er ons vooral op hoe men kan vaststellen bij een zwarte kanarie dat deze onvoldoende phaeomelanine bezit. Bleke veervelden onder de bek, rond de ogen in het onderlichaam zijn hier duidelijke voorbeelden van. Hij stelde dan ook indien we hetzelfde phaeomelaninebezit van onze vroeger bruinwitte vogels in onze zwarte vogels zouden ingekweekt hebben het effect van de kobaltfactor minimaal zou zijn.
Een bepaalde vogel zal bij iedereen die aanwezig was zeer duidelijk voor ogen staan, een vogel gitzwart, over het hele lichaam een goede onderbroken maar brede bestreping en donkergrijze phaeomelanine tussen de bestreping. Waarlijk een vogel met maximale melanine. Ook enkele vogels juist uit het nest met een maximale borstbestreping en weinig phaeomelanine tussen de bestreping. Zeer mooie voorbeelden die ons allen zullen bijblijven. Hij merkte tenslotte op dat zwarte vogels met azulfactor maar zonder blauwfactor vogels zijn met een mat verenkleed.
Zwart paringen
Zeer interessant was daarbij de manier hoe hij ons probeerde duidelijk te maken dat het niet zo eenvoudig is om én maximale zwarte eumelanine én maximale phaeomelanine in een vogel in te kweken. Hiervoor gebruikte hij de hieronder zeer eenvoudige en voor iedereen verstaanbare formulering.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Zwart paringen
Bruin kenmerken
De kenmerken van een bruine kanarie vatte hij als volgt samen.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Bruin kenmerken
Bruin met geel, rood en wit
Dan toonde hij hoe een bruine kanarie er kan uitzien. Met gele lipochroom, intensieffactor, maximale bruine eumelanine, een variatie aan phaeomelaninebezit en al of niet in het bezit van de citroenfactor.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Bruin geelintensief
 
Met gele lipochroom, schimmelfactor, maximale bruine eumelanine, een variatie aan phaeomelaninebezit en al of niet in het bezit van de citroenfactor.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Bruin geelschimmel
 
Met rode lipochroom, intensieffactor maximale bruine eumelanine, een variatie aan phaeomelaninebezit en al of niet in het bezit van de citroenfactor.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Bruin roodintensief
 
Met rode lipochroom, schimmelfactor, maximale bruine eumelanine, een variatie aan phaeomelaninebezit en al of niet in het bezit van de citroenfactor.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Bruin roodschimmel
 
Met geen lipochroom, maximale bruine eumelanine, een variatie aan phaeomelaninebezit en al of niet in het bezit van de citroenfactor.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Bruin wit
 
Al deze verschijningsvormen illustreerde hij dan ook met afbeeldingen van vogels waar hij de diverse kenmerken heel duidelijk toelichtte. Vele liefhebbers schrokken dan ook van het feit dat de citroenfactor vooral bij een bruinwitte vogel het totaalbeeld tot en met beïnvloedt.
Bruin paringen
Ook hier probeerde hij ons duidelijk te maken hoe moeilijk het is om bepaalde eigenschappen in een vogel te verenigen.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Bruin paringen
Agaat kenmerken
De kenmerken van een agaat kanarie vatte hij als volgt samen.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Agaat kenmerlen
Agaat met geel, rood en wit
Dan toonde hij hoe een agaat kanarie er kan uitzien. Met gele lipochroom, intensieffactor, maximale zwarte eumelanine, een variatie aan phaeomelaninebezit en al of niet in het bezit van de citroenfactor.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Agaat geelintensief
 
Met gele lipochroom, schimmelfactor, maximale zwarte eumelanine, een variatie aan phaeomelaninebezit en al of niet in het bezit van de citroenfactor.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Agaat geelschimmel
 
Met rode lipochroom, intensieffactor maximale zwarte eumelanine, een variatie aan phaeomelaninebezit en al of niet in het bezit van de citroenfactor.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Agaat roodintensief
 
Met rode lipochroom, schimmelfactor, maximale zwarte eumelanine, een variatie aan phaeomelaninebezit en al of niet in het bezit van de citroenfactor.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Agaat roodschimmel
 
Met geen lipochroom, maximale zwarte eumelanine, een variatie aan phaeomelaninebezit en al of niet in het bezit van de citroenfactor.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Agaat wit
 
Ook bij deze kleurslag toonde hij talrijke afbeeldingen van vogels en benadrukte hij hoe moeilijk het in de toekomst zal zijn om de 1e reductiefactor optimaal te laten werken. Hij besloot hierbij met de toch wel strenge uitspraak dat we in de rode en in de gele lipochroomkleur nog nergens zijn. Dit zijn vogels met veel te veel phaeomelaninebezit en te weinig eumelanine bezit. Daarenboven is deze eumelanine nog helemaal niet zwart maar grijs.
Agaat paringen
Ook hier probeerde hij ons duidelijk te maken hoe moeilijk het is om bepaalde eigenschappen in een vogel te verenigen.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Agaat paringen
Isabel kenmerken
De kenmerken van een isabel kanarie vatte hij als volgt samen.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Isabel kenmerken
Isabel met geel, rood en wit
Dan toonde hij hoe een isabel kanarie er kan uitzien. Met gele lipochroom, intensieffactor, maximale bruine eumelanine, een variatie aan phaeomelaninebezit en al of niet in het bezit van de citroenfactor.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Isabel geelintensief
 
Met gele lipochroom, schimmelfactor, maximale bruine eumelanine, een variatie aan phaeomelaninebezit en al of niet in het bezit van de citroenfactor.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Isabel geelschimmel
 
Met rode lipochroom, intensieffactor maximale bruine eumelanine, een variatie aan phaeomelaninebezit en al of niet in het bezit van de citroenfactor.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Isabel roodintensief
 
Met rode lipochroom, schimmelfactor, maximale bruine eumelanine, een variatie aan phaeomelaninebezit en al of niet in het bezit van de citroenfactor.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Isabel roodschimmel
 
Met geen lipochroom, maximale bruine eumelanine, een variatie aan phaeomelaninebezit en al of niet in het bezit van de citroenfactor.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Isabel wit
 
Ook bij deze kleurslag toonde hij talrijke afbeeldingen van vogels en benadrukte hij hoe moeilijk het in de toekomst zal zijn om ook hier de 1e reductiefactor optimaal te laten werken. Als doordenkertje toonde hij een isabelroodmozaïek met grijze eumelanine en vroeg of dit wel de gewenste uitingsvorm kan zijn van isabelvogels?... Als dit niet zo zou zijn dan kan hier onmiddellijk aan gekoppeld worden dat we zeer voorzichtig met de citroenfactor zullen moeten omspringen en uiteraard zoals bij bruine vogels de azulfactor zullen moeten weren.
Isabel paringen
Ook hier probeerde hij ons duidelijk te maken hoe moeilijk het is om bepaalde eigenschappen in een vogel te verenigen.
 
© givabo • Vanden Borre Gilbert • Isabel paringen
Als slot
Omdat ik al vermoede dat het niet bij te houden was heb ik tijdens de pauze aan Gilbert gevraagd of ik de platte tekst kon krijgen van deze lezing. Lachend antwoordde hij mij: 'komt wel goed Henk'. Tot mijn grote verbazing kreeg ik een paar dagen later een compilatie van zijn presentatie. Kant en klaar om verwerkt te worden in mijn samenvatting van zijn voordracht. Deze afbeeldingen illustreren meer nog dan deze tekst de essentie van deze lezing. Natuurlijk de foto’s moet u missen als ook de diverse doorklikken naar steeds andere verschijningsvormen. Maar wellicht kunt u dit wel als u zijn website eens bezoekt www.givabo.net.
Tot besluit wil ik nog het volgende kwijt. Heel zijn voordracht was een illustratie van zijn gekozen titel. Maar niet alleen dat, het was ook een oproep om meer gericht te kijken naar de verschillende factoren die het uiterlijke van onze kleurkanaries bepalen. En zijn tweede dia in gedachten... desnoods moeten we eerst even naar de oogarts.
We zijn dan ook verheugd om deze lezing zo gedetailleerd te kunnen aanbieden op onze website www.kleurkanarie.nl. We raden u aan deze aandachtig te bestuderen. En misschien mag ik toch ook de tolk zijn van alle aanwezigen en besluiten dat: 'als we nog eens de gelegenheid hebben om zo'n lezing te volgen, dan mogen we deze toch echt niet missen'.
Onze voorzitter dankte tot slot Gilbert voor zijn boeiende uiteenzetting en overhandigde hem een boek geschreven door Johan Cruyff met een toch wel sprekende titel voor vandaag: 'Je gaat het pas zien als je het doorhebt'.
 
Henk Dries
Opmerkingen
Op dit ogenblik zijn er geen opmerkingen. U wordt uitgenodigd om de eerste opmerking te geven.
U moet ingelogd zijn om een opmerking te posten. U kunt hier inloggen.
 
HomeArtikelenStandaardenWeblogsForumTe koopLinks
Hosting en Design :: Stabiton bvba2007 • Hosting en Design © Stabiton bvba Gebruiksovereenkomst | Privacybeleid | 2019-06-17