Home
       Wie zijn wij
       Wie is waar
       Activiteiten
       Geregistreerde bezoekers
       C.O.M. nieuws
          2008 - C.O.M. Hasselt
          2009 - C.O.M. Piacenza
          2010 - C.O.M. Matosinhos
          2011 - C.O.M. Tours
          2012 - C.O.M. Almeria
          2013 - C.O.M - Hasselt
       Enquête

Artikelen
       Nomenclatuur

Standaarden

Foto's
       Kleurkanaries

Weblogs

Forum

Te koop

Links
       Plaats link naar Ornivaria

Support
       Veel gestelde vragen
       Contact

GO
Aanmelden
Nieuwtjes
Zoals jullie al hebben opgemerkt vinden jullie onder home ook een pagina die we volledig voorbehouden voor het houden van allerlei enquêtes. Indien je suggesties hebt geef ons dan gerust even een seintje. Dan maken we daar werk van.
Home • Hier bent u:  Artikelen  
RSS-feed RSS-feed
Als je op de knop XML in de hoofdding hieronder klikt dan kun je een feed-abonnement op deze pagina nemen. Bijgewerkte informatie op deze bladzijde wordt automatisch naar uw computer gedownload en kan worden bekeken in Internet Explorer en andere programma's.
Artikelen Ornivaria      
 
 
dinsdag 11 maart 2008
Vogels houden :: wat je zeker moet weten
Door Gilbert Vanden Borre @ 13:17 :: 8712 Bekeken :: 2 Opmerkingen :: :: Huisvesting
 
© Ornivaria Basiskennis
Auteur: Gilbert Vanden Borre Versie: 2007-03-11
Inhoud
Waar vogels houden
Vele mensen die vogels zouden willen houden denken dat ze hiervoor een grote tuin nodig hebben. Niets is minder waar. Ook binnenshuis kan men dit op een uitstekende wijze. Er is altijd wel een kamertje, een deel van de zolder of kelder waar men een vogelverblijf kan inrichten.
Vogels aanschaffen
Welke vogels houden
Bij vele vogelliefhebbers is de interesse voor het houden van vogels toevallig ontstaan: het bezoeken van een vogelshow, een reportage op TV, het wandelen in de vrije natuur, een bezoek aan een vogelliefhebber... Eens de belangstelling gewekt is het al vrij vlug duidelijk in welke soort vogels men het meest is geïnteresseerd: kleur- of postuurkanaries, exoten, parkieten, Europese, hybrieden. Vooral het soort voeding dat dient te worden verstrekt zaadeters, fruit- en vruchteneters, het verstrekken van dierlijk voedsel en de verzorging die daarbij komt kijken bepalen meestal de keuze. Dit is ook van belang omdat de soort in belangrijke mate de wijze van huisvesting bepaalt.
Vogels kopen of ruilen
Als men eenmaal beslist heeft welke soort vogels men wenst te houden komt het erop aan gezonde vogels aan te schaffen. Het best kan men dit bij een gerenommeerde kweker. Dat is niet altijd een kweker die prijzen behaalt op een tentoonstelling, maar iemand die altijd gezonde vogels kweekt en dat ook wil laten zien. Bij zo'n liefhebber thuis zal men ook vlug opmerken dat de vogels goed worden verzorgd en dat er een goede hygiëne wordt nagestreefd. Spontaan zal hij zijn kweekboek met de resultaten van ieder kweekkoppel tonen en uitleggen hoe hij tewerk gaat. Vraag vooral welke voeding de vogels krijgen en let ook op de temperatuur en het aantal lichturen. Hoe beter men hiermee rekening houdt hoe gemakkelijker de aangeschafte vogels aan hun nieuwe omgeving wennen. Aangekochte vogels houdt men best minstens vier weken in quarantaine. Dit wil zeggen apart van de eigen vogels zodat men zeer goed hun gedrag en hun gezondheid kan observeren. Dit voorkomt ook dat eigen vogels worden besmet. Aangeschafte vogels kunnen immers een bepaalde weerstand hebben opgebouwd tegen een ziektekiem waar de eigen vogels niet tegen bestand zijn.
Vogels huisvesten
Gemeenschapsvolière
Vogels kunnen op verschillende manieren worden gehuisvest. In een gemeenschapsvolière kan men een aantal koppels van verschillende soorten of van eenzelfde soort samenbrengen. Om de vogels vooral tijdens de nacht voldoende bescherming te bieden worden deze volières voorzien van een tochtvrij overdekt gedeelte. Dikwijls is deze ook vorstvrij. Alhoewel deze volières meestal pareltjes zijn qua vormgeving en inrichting de kweekresultaten van de vogels variëren sterk volgens soort en aantal. In deze volières heerst er een sterke hiërarchie en wordt er niet zelden een ware territoriumstrijd geleverd. Ook qua hygiëne creëert deze wijze van huisvesting heel wat problemen. Dit wegens het grote verschil in voeding, soort bodembedekking, ontlasting van eigen vogels of van vogels uit de natuur. Tevens is de kans dat vogels door muggen worden gebeten zeer groot. De constructie van een buitenvolière vergt dan ook veel deskundigheid. Vooraleer men met de bouw begint is het dan ook aan te raden dat men raad vraagt aan verschillende vogelliefhebbers.
Kleinere vluchten
Plaats men de vogels in kleinere vluchten van circa 1 tot 2 m, dan hebben de vogels nog voldoende bewegingsruimte en kan men ze ook beter gadeslaan. Zo'n vlucht is zeer geschikt voor een koppel van een monogame vogelsoort. Ook kunnen er meerdere koppels van polygame vogelsoorten in worden ondergebracht. Afhankelijk van de soort zal men het aantal mannetjes moeten beperken. Zoals bij de gemeenschapsvolière zullen ook hier de kweekresultaten zeer sterk variëren.
Kleine kooi of kweekkooi
Vogels kunnen ook alleen worden geplaatst in een kooi waarvan de afmetingen dienen te worden aangepast aan de grootte. Zo zijn de afmetingen van: 50 cm breed, 30 cm hoog en 30 cm diep, ideaal voor kanaries en de meeste tropische vogels. Om beschadiging van de bevedering te voorkomen worden deze kooien bij voorkeur enkel aan de voorkant van een traliewerk voorzien. Moeten deze kooien ook dienen als kweekkooi dan dient men te overwegen om hier een kleinere kooi aan te bouwen. In deze laatste kunnen dan jonge vogels worden geplaatst vanaf het moment dat ze het nest hebben verlaten totdat ze zelfstandig zijn. Ook kan deze kooi dienen om de man tijdelijk van de pop te scheiden bv. wegens agressief gedrag.
Hygiëne in het vogelverblijf
Algemeen
Hygiëne in het vogelverblijf is een veelomvattend begrip en slaat vooral op de inrichtingen die men voorziet en de maatregelen die men neemt om er voor te zorgen dat: er in een vogelverblijf zo weinig mogelijk stof zou aanwezig zijn; verontreinigingen tot een minimum worden beperkt; fecaliën geen besmetting zouden kunnen veroorzaken en schimmels en ziekteverwekkende bacteriën zich zo weinig mogelijk zouden kunnen ontwikkelen.
Het gebruikte materiaal
Het is dus van belang dat men zich goed bezint over de vorm van de kooien en het materiaal dat men gebruikt. Houten wanden, schotjes, slaaphokjes, kweekkooien, ... die gemaakt zijn van minder duurzame houtsoorten zijn over het algemeen moeilijk zuiver te houden. Meestal vertonen ze ook scheurtjes en barsten vooral als deze regelmatig afwisselend aan vocht en uitdroging werden blootgesteld. Ook het gebruik van hardboard, spaan- en vezelplaten e.d. is af te raden. Gebruik dus vooral duurzame materialen. Hoe minder kieren en barsten en hoe harder het materiaal des te minder kans dat hierin luizen en ander ongedierte zullen verblijven. Ook moet het materiaal goed afwasbaar zijn en goed te verven. Als verf gebruikt men bij voorkeur de handel verkrijgbare tweecomponenten verf. Deze is bestand tegen verkleuring, chemicaliën, fecaliën, vocht en uitdroging.
Ventilatie
Een vogelverblijf moet steeds goed worden geventileerd. Zorg dus voor een constante aanzuiging van verse buitenlucht en afvoer van verbruikte binnenlucht. Vele liefhebbers plaatsen zelfs een ventilator zodat alle onfrisse geurtjes verdwijnen. Er mag echter geen tocht ontstaan.
Zitstokken
Zitstokken zijn dikwijls een grote bron van verontreiniging en besmetting en zijn daardoor ook de oorzaak dat allerlei ziektes van de ene vogel naar de andere worden overgedragen. Ook hier geldt dat het materiaal van de zitstokken hardhout of PVC gemakkelijk moet kunnen worden gereinigd. Vorm en afmetingen moeten worden aangepast aan de vogelsoort. Een goede greep zorgt er tevens voor dat de teennagels op een normale manier afslijten. Bij te dikke of te dunne stokken hebben de vogels ook een slechte houding en verkleint de kans op bevruchting.
Drinkwater
Drinkwater moet altijd beschikbaar zijn en dagelijks worden ververst. Het moet altijd kraakhelder zijn. Bij voorkeur worden ook geen vitamines en medicaties verstrekt via het drinkwater. Omdat de kans tot verontreiniging zeer groot is mag het niet worden ter beschikking gesteld in een open bak. In de handel zijn dan ook verschillende modellen van drinkflesjes te verkrijgen aangepast aan elke kooi en vogelsoort. Ook zijn er drinkflesjes ter beschikking die voornamelijk voor kleinvee worden gebruikt de zogenaamde hamsterflesje waardoor bijna geen verontreiniging meer mogelijk is. Deze drinkflesjes zijn voorzien van een tuit met één of twee kogeltjes. De vogels pikken tegen het kogeltje waardoor er een druppel water vrij komt. Men moet wel opletten dat het systeem blijft werken en dat de vogels het systeem leren kennen. Vele vogelliefhebbers hebben minstens tweemaal zoveel drinkflesjes dan dat ze kooien hebben. Om ze te reinigen ligt bijna altijd de helft ervan één of twee dagen in een emmer water waaraan een kleine hoeveelheid bleekwater is toegevoegd.
Badwater
Net als drinkwater is ook badwater heel belangrijk voor onze vogels. Het is noodzakelijk voor de hygiëne en voor de vochtregeling van de bevedering. Het versnelt de rui en beperkt de stoflaag op de bevedering. Met als resultaat een blinkende bevedering. Aan het badwater wordt wat badzout toegevoegd waardoor de oppervlaktespanning van het water wat verkleint en het water dieper in de bevedering doordringt. Badwater wordt bij voorkeur 's morgens verstrekt. Hierdoor krijgen de vogels ruim de tijd om op te drogen en hun bevedering te poetsen.
Voederbakjes
Voederbakjes worden aangepast aan grootte en vorm van het vogelverblijf, soort en aantal vogels dat tegelijkertijd willen eten en soort voeder dat men verstrekt. Grote bakken of schalen geraken vlug vervuild. Bovendien bieden zij de gelegenheid dat vogels enkel die zaden tot zich nemen die ze het liefst eten. Voederzaadbakken die een automatisch bijvullen verzekeren lijken op het eerste gezicht praktisch, maar zijn het niet. Meestal ligt er meer zaad op de grond dan dat de vogels opeten. Iedere dag een hoeveelheid voer verstrekken die ze werkelijk opeten is dan ook de meest aangewezen wijze. Bovendien is men er dan ook zeker van dat de vogels alle voedingsstoffen die ze nodig hebben krijgen. Maak de voederbakjes ook regelmatig schoon en bevestig ze aan de buitenkant van volière of kooi, hierdoor voorkomt men dat de ontlasting het voer kan vervuilen.
Bodem en bodembedekking
De bodem en de bodembedekking is zeer belangrijk omdat ze in belangrijke mate de hygiëne en dus ook de gezondheid van onze vogels bepalen. Zowel binnen- als buitenvolières worden daarom steeds van een betonnen vloer voorzien: onderaan een PVC-folie tegen het opstijgend vocht en bovenaan een bevloering of een ondoordringbare verf- of polyesterlaag waardoor de oppervlakte gemakkelijk kan worden gereinigd. In de handel zijn verschillende soorten bodembedekking te koop. Allen hebben ze een aantal voor- en nadelen. De volgende factoren kunnen de keuze beïnvloeden: het absorptievermogen ten aanzien van vocht (zand t.o.v. papier); de natuurlijkheid van het materiaal (maïs t.o.v. gebrande kalk of kattebakvulling); het stofvrij zijn (maïs t.o.v. houtkrullen of beukenblokjes); het eetbaar zijn en de belasting voor het maag-darmstelsel (fijn rivierzand t.o.v. gruis en scherpe maagkiezel); en uiteraard de kostprijs. Ook wordt dikwijls geopteerd om de vogels niet met de bodem te laten in aanraking komen. Boven de bodem is dan een draad aangebracht en de ontlasting valt dan door de draad op de bodem. Daar wordt deze opgevangen op papier dat regelmatig kan worden ververst.
Vochtgehalte
Schimmelvorming en het ontwikkelen van schadelijke bacteriën worden mede veroorzaakt door een te hoog vochtgehalte. Het is bijgevolg niet onbelangrijk dat hier de nodige aandacht wordt aan geschonken. Een goed vogelverblijf heeft dan ook een perfecte vochthuishouding. Hetgeen wil zeggen dat het vochtgehalte optimaal is voor het verblijf van onze gevleugelde vrienden. In nieuwbouw en sterk geïsoleerde woningen komt het soms voor dat het vochtgehalte te laag is. Dit is geen overkomelijk probleem want een luchtbevochtiger biedt al gauw een goede oplossing. Meestal is het vochtgehalte echter te hoog. Dit is het geval in overdekte buitenvolières maar ook in vele onverwarmde vogelverblijven. Een remedie vinden om dit te verhelpen is niet zo eenvoudig. Het opvoeren van de temperatuur in de winterperiode en voldoende ventilatie is misschien wel een mogelijk oplossing maar neemt de oorzaak niet weg. Verkeerde dak- en/of wandconstructies (bv. als men isolatie langs de binnenkant heeft geplaatst zonder dampscherm), vloeropbouw... kunnen de oorzaak zijn. Schenk dus voldoende aandacht aan het concept van het vogelverblijf.
Het luisvrij houden en het ontsmetten van het vogelverblijf
Welke hygiëne men ook in acht neemt, vogelverblijven zijn zeer aantrekkelijk voor luizen. Het is er warm, voldoende vochtig, en er is voor hen voedsel in overvloed. Verschillende keren per jaar moet dan ook elk vogelverblijf met een geschikt product behandelt worden tegen deze parasieten. In de handel zijn er producten te verkrijgen op waterbasis en op drijfgassen. De eerste producten zijn milieuvriendelijker maar garanderen niet zo'n lange werking. De tweede bevatten toxische stoffen voor zowel mens als dier en kunnen dus enkel worden gebruikt als de vogels worden verwijderd. Na gebruik moet de ruimte zo goed mogelijk worden verlucht.
Om bacteriën en schimmels te verwijderen en te voorkomen moeten desinfecterende producten aan het poetswater worden toegevoegd.
Vogels en voeding
Zaadmengeling
Vogels worden vaak onderverdeeld in functie van het belangrijkste voedsel dat ze tot zich nemen: zaad-, vlees-, vis, fruit- en insecteneters. Elke soort beperkt zich echter niet uitsluitend tot dat ene soort voedsel. Vele zaadeters lusten al eens een insect en de meeste fruiteters nemen ook wel dierlijk voedsel tot zich. Waardoor het duidelijk is dat vogels een voeding nodig hebben van een gevarieerde samenstelling. De meeste vogels die wij kennen en huisvesten zijn voornamelijk zaadeters.
Het komt er dus in de eerste plaats op aan om een uitgebalanceerde zaadmengeling te verstrekken met een zo compleet mogelijk aminozuurpatroon. Bovendien dient men rekening te houden met: de wijze waarop de vogels worden gehuisvest (koud, niet verwarmd of verwarmd binnen); de mate waarin vogels energie verliezen (grote volière, kleine ruimte, stress situaties) en de tijd van het jaar (kweekvoorbereiding-, kweek-, rui- en rustperiode). Afhankelijk van de verschillende situaties zal men een energierijker en/of een eiwitrijker samenstelling moeten verstrekken. Zwarte zaden (zoet raapzaad, koolzaad, negerzaad) hebben een hoog eiwitgehalte en ook een completer aminozuurpatroon maar, bevatten ook een hoger vet- en luteïnegehalte. Een hoger vetgehalte kan nadelig zijn voor vogels die verwarmd binnen zitten omdat ze daardoor te vet worden, maar dat is het dan weer niet voor vogels die onverwarmd buiten zitten. Een hoog luteïnegehalte beïnvloedt de gele vetstofkleur in onze vogels. Dit is soms nadelig omdat de vogels dan minder beantwoorden aan bepaalde standaardeisen. Bovendien moet men er ook rekening mee houden dat sommige zwarte zaden door bepaalde vogelsoorten niet worden opgegeten. Ook stelt men vast dat, als er teveel zwarte zaden worden verstrekt, er bij onze vogels vlug darminfecties optreden. Het is dus van het grootste belang dat men zich voldoende laat voorlichten over welke zaadmengelingen het best geschikt zijn voor uw vogels.
Opvokvoer als noodzakelijke aanvulling
Ondanks het feit dat men een zo goed mogelijke zaadmengeling verstrekt, toch slaagt men er niet in om een complete voeding aan te bieden. Een goed opvokvoer moet de ontbrekende aminozuren, kalk, fosfor, sporenelementen en vitaminen aanvullen. In de handel zijn verschillende soorten opvokvoer te verkrijgen die wetenschappelijk zijn samengesteld. Een complete voeding bestaat uit 1/4 opvokvoer en 3/4 zaadmengeling in de kweek en de ruiperiode. In de rustperiode volstaat het om een drie- viertal maal per week opvokvoer te verstrekken in dezelfde verhouding zoals zojuist vermeld.
Rantsoeneren en bevorderen van de voedselopname
Vele liefhebbers denken dat door een aanbieden van een zo compleet mogelijke voeding alle voorwaarden vervuld zijn. Niets is minder waar, alle energie die men stopt in een zo compleet mogelijke voedersamenstelling kan teniet worden gedaan door het voedsel in overvloed te verstrekken. Vogels krijgen dan de gelegenheid om alleen dat voedsel tot zich te nemen dat ze graag lusten en niet datgene wat goed voor hen is. Rantsoeneren is dus de boodschap. Weet bv. dat een volwassen kanarie per dag maximum 4 tot 5 gr voedsel tot zich kan nemen. Meer voedsel verstrekken heeft dus geen enkele zin. Ook moet het voedsel goed worden opgenomen. Dit kan wanneer steeds grit en scherpe maagkiezel wordt aangeboden. Grit dient om voldoende kalk en fosfor te verstrekken, scherpe maagkiezel om het voedsel heel fijn te vermalen zodat het beter kan verteren en in de bloedbaan wordt opgenomen.
Het kweken van vogels
Kweekmethode
Iemand die vogels houdt zal al vrij vlug met deze vogels willen kweken. Of dit succesvol zal verlopen hangt van heel wat factoren af. Zo werd in het begin van dit artikel reeds gewezen op de invloed van de wijze van huisvesting. Ter aanvulling kan men stellen dat in een gemeenschapsvolière, of in een kleine vlucht waar verschillende koppels aanwezig zijn, een mannetje meestal toch een popje zal kiezen waarmee hij samen een nest bouwt, het territorium verdedigt en de jongen helpt voederen. Met andere popjes zal hij enkel paren en heel weinig contact hebben. Goed om weten is dat men het vechten in zo'n volière kan beperken als het aantal nestbakjes minstens gelijk is aan tweemaal het aantal aanwezige popjes. Dikwijls is dat nog niet afdoende. Vaak willen twee popjes hetzelfde nest gebruiken of halen ze nestmateriaal van een andere nest. Aangezien ook niet alle popjes gelijktijdig hun eieren leggen, kunnen er in zo'n verblijf ook oudere jongen aanwezig zijn die op hun oorspronkelijk nest gaan slapen en dat met hun ontlasting vervuilen of ook nieuwe eieren beschadigen. Mits men voldoende aandacht besteedt zal een beginnend liefhebber in vele gevallen toch succes kunnen hebben.
Al vrij vlug zal men de popjes in aparte kweekkooien zetten. Blijft de man gans het kweekseizoen bij een pop dan spreekt men van paarsgewijs kweken. Wordt een man bij verschillende popjes geplaatst dan spreekt men van wisselbroed. Deze laatst genoemde vorm van kweken biedt het voordeel dat men minder mannetjes nodig heeft dan popjes en dat men vlugger vogels bekomt van dezelfde vorm, kleur en bevedering. Het nadeel is dat men goed moet opletten wanneer een popje wil beginnen, zodat tijdig een man kan worden bijgeplaatst.
Beïnvloedende factoren: overvloed aan voedsel, gepaste temperatuur, kwaliteit, kwantiteit en intensiteit van het licht
Iedereen heeft al opgemerkt dat vogels in de natuur ongeveer in de maand april-mei willen kweken. Dit is voornamelijk aan drie belangrijk factoren te wijten.
Ten eerste is er op dat ogenblik in de vrije natuur een overvloed aan halfrijpe zaden. Zaden die gemakkelijk verteerbaar zijn en een hoge voedingswaarde hebben.
Ten tweede verhoogt de gemiddelde temperatuur geleidelijk aan.
Ten derde is er de kwaliteit, de kwantiteit en de intensiteit van het licht.
Wij beperken ons hier tot de problematiek van het licht omdat beginnende liefhebbers vooral daar heel wat fouten tegen maken. Dikwijls denkt men dat het niet belangrijk is of men natuurlijk licht of kunstmatig licht verstrekt. Dat is ook zo, als de kwaliteit maar vergelijkbaar is. Licht heeft een heel groot spectrum gaande van rood, oranje, geel, groen, indigo en violet. Als men er voor zorgt dat het kunstmatig licht zo goed mogelijk het spectrum van het natuurlijk licht benadert, dan is men al op de goede weg. De keuze van de geschikte lamp is dus niet onbelangrijk. In de natuur stelt men ook vast dat in de winter de dagen heel wat korter zijn dan in de zomerperiode. Wie een kalender raadpleegt waarop vermeld wordt wanneer de zon op- en ondergaat stelt vast dat vogels in de natuur tijdens de kweekperiode minstens 14 uur tot 17 uur licht nodig hebben. Ook is er veel meer licht aanwezig is dan in de donkere wintermaanden. Vogels ruien wanneer er nog voldoende licht is en als de lichtduur en de lichtintensiteit afneemt. In de winter wanneer er weinig licht is rusten zij. Indien men thuis deze natuurlijke omstandigheden zo goed mogelijk nabootst dan is er geen enkel probleem. Knoeit men hiermee dan weten de vogels op een bepaald moment niet meer in welke periode van het jaar zij zitten. Dikwijls hoort men dan ook zeggen dat zulke vogels moeilijk door de rui geraken, altijd maar blijven ruien of niet willen kweken.
Nestbakjes en controle van het legsel
Ook de keuze van de nestbakjes en het nestmateriaal is belangrijk. Gebruik bij voorkeur nestbakjes van gebakken aarde. Hierin kan men dan klaargemaakte nestjes kleven van sisaltouw. Nestmateriaal wordt aangepast aan de vogelsoort. In de handel is uitstekend materiaal te koop. Eens het nest gemaakt en eieren gelegd dient regelmatig te worden gecontroleerd of het nest nog intact is en de eieren niet werden bevuild.
Als men wil dat de eieren op hetzelfde moment uitkomen dan kunnen ze elke dag worden wegnemen en terug worden geplaatst de avond voordat het laatste ei wordt gelegd, dit is voor een buitenhuiswerkende man of vrouw de meest aangewezen wijze. Dezelfde morgen als het laatste ei wordt gelegd is natuurlijk ook nog goed. Bij kanaries maar ook bij veel andere vogelsoorten heeft een laatste ei een iets andere kleur. Na een zevental dagen kan men zien of de eieren bevrucht zijn. Houdt men deze voor een lichtbron dan zijn de bevruchte eieren donkerder van kleur.
Het voedergedrag van de pop
De spannendste dagen voor een vogelliefhebber in de kweekperiode zijn de momenten dat de jongen gaan kippen. Natuurlijk ook het feit dat men vaststelt dat de pop haar jongen voldoende te eten geeft. Doet ze dat niet dan is er iets niet in orde. Meestal kan de pop wat worden gestimuleerd door wat extra vitaminen B te verstrekken.
Het uitvliegen van de jongen
Het ogenblik dat de vogels op de rand van het nest zitten en klaar zijn om het nest te verlaten dient er extra aandacht te worden geschonken aan het gedrag van de pop. Een aantal poppen willen onmiddellijk terug aan een nieuw legsel beginnen. Is er op dat ogenblik onvoldoende nestmateriaal voorhanden dan kan het zijn dat op een paar uur tijd de jongen volledig kaal zijn geplukt. Staarten zijn meestal eerst aan de beurt. Zulke geplukte jongen hebben het daarna heel moeilijk om een goed gesloten verenkleed op te bouwen. Plaatst men de jongen onmiddellijk in een zogenaamde babykooi dan wordt het vederplukken tot een minimum beperkt. Stelt men vast dat dit verschijnsel zich voordoet bij bijna alle kweekpoppen dan is er duidelijk iets mis met de voeding. Een slecht uitgebalanceerd aminozuurpatroon van de verstrekte voeding is meestal de oorzaak.
Tot slot
Ik hoop dat je door dit artikeltje wordt aangetrokken tot het houden, verzorgen en misschien ook kweken van vogels. Heel wat verenigingen zullen je hierbij in raad en daad bijstaan.
Opmerkingen
By Frans Begijn @ woensdag 12 maart 2008 2:38
Niets aan het toeval overlatend pleidooi ter ondersteuning van beginnende vogelhouders of voor hen die plannen hebben in de toekomst zelf ook eens vogels te willen kweken.
 
 
 
By Johan Van der Maelen @ donderdag 13 maart 2008 4:07
Compleet artikel met alle noemenswaardige basisbegrippen. Kanaries houden en kweken is eigenlijk niet meer dan dat.
Ervaring zal u leren dat niet alles via de basisregels verloopt; juist door die ervaring zal u nog veel meer te weten komen en ook begrijpen wat een boeiende hobby kanaries houden is.
Johan van der Maelen
 
 
 
U moet ingelogd zijn om een opmerking te posten. U kunt hier inloggen.
 
HomeArtikelenStandaardenWeblogsForumTe koopLinks
Hosting en Design :: Stabiton bvba2007 • Hosting en Design © Stabiton bvba Gebruiksovereenkomst | Privacybeleid | 2019-08-19